Munkaugyi-vita - Egerszegi Ügyvédi Iroda
Az Ön Ügyvédje
Az Ön Ügyvédje
HU
EN
DE
PO
info@azonugyvedje.hu
HUNGARY 1054 Budapest, Hold utca 6. II/6.
+36 (1) 311 1931, +36 30 291 75 00
bemutatkozás
munkatársaink
szakterületeink
kapcsolat
Hírek
Munkamódszerünk


TELJES NÉZET

HU
EN
DE
PO

Munkaügyi vita

Munkaügyi vitának minősül a munkaviszonyból származó valamennyi, igény és követelés érvényesítésével összefüggő eljárás. A munkaügyi vita leggyakrabban bírósági eljárással ér véget, mert a felek csak az esetek kisebb részében tudnak megállapodni egymással.

A munkaviszonyból származó követelések általános elévülési ideje 3 év. A bűncselekménnyel okozott károk elévülési ideje azonban megegyezik az általános polgári jogi elévülési idővel, azaz 5 év. Az igények az elévülési idő alatt bármikor keresettel érvényesíthetőek az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt. 

A keresetlevelet a munkáltatói jognyilatkozat közlésétől számított 30 napon belül kell előterjeszteni

  • az egyoldalú munkaszerződés-módosítással,
  • a munkaviszony megszüntetésének jogellenességével,
  • a munkavállaló kötelezettségszegése miatt alkalmazott jogkövetkezménnyel,
  • a fizetési felszólítással, 
  • a munkáltató értékelésének valótlan ténymegállapításainak megsemmisítésével vagy módosításával 

kapcsolatos igény érvényesítése iránt. 

Más peres eljárásokkal ellentétben a munkaügyi vita megindításakor fő szabály szerint a keresetet megindító személynek nem kell megfizetnie az eljárási illetéket, a munkaügyi perekben ugyanis a feleket illetékfeljegyzési jog illeti meg. Ez azt jelenti, hogy az illeték megfizetése a jogerős bírósági ítélet meghozatala után esedékes a bíróság erre irányuló döntése szerint. A bírósági illeték a perköltség része, melynek megfizetésére a peres felek pernyertességük arányában kötelesek: amennyiben a munkavállaló indít keresetet és annak a bíróság helyt ad, úgy az eljárásért fizetendő eljárási illeték megfizetésére a munkáltatót fogja kötelezni, ha pedig a keresetet elutasítja, úgy az illeték megfizetésére a munkavállalót kötelezi.  

Amint az előző fejezetekben is láthattuk, a munkaügyekben felmerülő viták számos jogi buktatót és kihasználható lehetőséget tartalmazhatnak. Ezért a munkaügyi vitákkal kapcsolatos eljárásokban, perekben már az első jogcselekmények megtétele előtt fokozottan javasoljuk jogi képviselő igénybevételét! Az ilyen eljárásokban is nagy tapasztalattal rendelkező ügyvédeink megfelelő szakértelemmel, hatékonyan ellátják az Ön jogi képviseletét. 

MOBIL NÉZET

Egerszegi Ügyvédi Iroda

jog

jogi

Ügyvédi iroda
Kereskedelmi jog