Bunteto-jog - Egerszegi Ügyvédi Iroda
Az Ön Ügyvédje
Az Ön Ügyvédje
HU
EN
DE
PO
info@azonugyvedje.hu
HUNGARY 1054 Budapest, Hold utca 6. II/6.
+36 (1) 311 1931, +36 30 291 75 00
bemutatkozás
munkatársaink
szakterületeink
kapcsolat
Hírek
Munkamódszerünk


TELJES NÉZET

HU
EN
DE
PO

Büntető jog

A mindennapi élet során szinte mindenki találkozik valamilyen formában büntető jogi jellegű problémával, hiszen sajnos rendkívüli módon megszaporodott az elkövetett bűncselekmények, szabálysértések száma. Jó, ha az ember ilyenkor bizalommal tud fordulni valakihez tanácsért, van egy szekértő a környezetében, aki kérdéseit megnyugtató módon megválaszolja.

Gyakran szembesülünk azon hibás logikai megközelítéssel, hogy „nem kell ügyvéd, majd csak, ha baj lesz". Az ügyvéd szerepe a büntető eljárásban a terhelt védelme, jogainak teljes körű képviselete, azonban a megtett nyilatkozatok megsemmisítésére ő sem képes. Egy aláírt vallomás tartalmának későbbi „kozmetikázása" a terhelt szavahihetőségét megkérdőjelezheti, így akire a gyanú árnyéka rávetült, az ártatlanságának bizonyítására kényszerül. Fontos megértetnünk, hogy az ártatlanság vélelme éppen azt a célt szolgálja, hogy amit nem tud a hatóság (nyomozó, vád) kétséget kizáróan bizonyítani, az a terhelt terhére nem róható. Azaz minden olyan tény, amit nem a tettes/gyanúsított maga mond el, további bizonyításra szorul.

Munkatársaink a büntető-, illetve szabálysértési ügy megindulásától kezdve (rendőrségi, más hatósági szak) annak minden fázisában (ügyészi, bírósági szak) magas szintű hozzáértéssel képviselik ügyfeleink érdekeit, támaszul szolgálva megbízóinknak az eljárás egésze alatt.

Sértetti képviselet ellátása esetén büntető ügyben az eljárás megindításától kezdve annak jogerős lezárásáig próbáljuk ügyfeleink érdekeit minél szélesebb körben érvényre juttatni.

A hatóságok, bíróságok előtt folyó tevékenységünk teljeskörű, a klasszikus peres képviseleti, védői tevékenység ellátása mellett kiterjed az ahhoz kapcsolódó beadványszerkesztésre, illetve esetlegesen a jogorvoslati kérelmek előkészítésére is.

Kérje munkatársaink segítségét, akik az eljárás teljes szakaszában vállalják magas színvonalú képviseletét! 

MOBIL NÉZET

Egerszegi Ügyvédi Iroda

jog

jogi

Ügyvédi iroda
Kereskedelmi jog