Birsagok---kotelezesek - Egerszegi Ügyvédi Iroda
Az Ön Ügyvédje
Az Ön Ügyvédje
HU
EN
DE
PO
info@azonugyvedje.hu
HUNGARY 1054 Budapest, Hold utca 6. II/6.
+36 (1) 311 1931, +36 30 291 75 00
bemutatkozás
munkatársaink
szakterületeink
kapcsolat
Hírek
Munkamódszerünk


TELJES NÉZET

HU
EN
DE
PO

Bírságok / Kötelezések

Életünk élet minden területét és azok részterületeit is jogszabok sokasága szabályozza, így óhatatlan, hogy előbb-utóbb valamilyen hatósági kötelezés vagy bírság által érintetté váljunk. Elég egy figyelmetlenül eldobott csokoládépapír, egy nem betartott sebességhatár, egy a kertben elvégzett avarégetés és máris könnyen érkezhet a bírság vagy egy hatósági kötelezést tartalmazó határozat, amelyek egyre magasabb összegeket tartalmazhatnak.

Természetesen a gazdasági épet szereplői a cizelláltabb és szinte minden részletre kiterjedő szabályozottság okán még inkább „veszélyeztetettek". E területen a bírságok megfizetése, illetve a hatósági kötelezések végrehajtása nagyságrendekkel nagyobb összegeket emészthet fel. Nyugodtan kijelenthetjük, felső határ a csillagos ég! Ezért kiemelten fontos, hogy a jogokkal, lehetőségekkel tisztában legyünk, érdemes tehát tájékozódni!

Ki gondolná, hogy ma Magyarországon több mint százféle bírság létezik, a hatóságok által eszközölhető kötelezések jogcíme pedig szinte végtelen!

Ha bármilyen bírságot vagy kötelezést kapott és nem ért egyet vele, javasoljuk, hogy a fellebbezési határidőn belül a lehető leghamarabb forduljon ügyvédhez! Kiterjedt szakértelemmel és jelentős referenciákkal rendelkező munkatársaink az eljárás teljes egészében képviselik az Ön, illetve cége érdekeit a hatóságok, bíróságok előtt.

A teljesség igénye nélkül lássuk, milyen bírságok ismertek jelenleg Magyarországon:

 • Adó-befizetési különbözet miatt fizetendő bírság  
 • Ágazatfelügyeleti bírság
 • Állattenyésztési bírság
 • Állatvédelmi bírság
 • Bányafelügyeleti bírság
 • Bírság egyenlő bánásmód megsértése miatt
 • Bírság hatósági árakra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén
 • Bírság fémkereskedelem szabályainak megsértése esetén
 • Bírság jogellenesen folytatott komplex szakmai vizsgaszervezési tevékenység miatt
 • Bírság a műsorszolgáltatás szabályainak megszegése miatt
 • Bírság gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök meg nem  engedett reklámja okán
 • Bírság foglalkoztatási szabályok megsértése esetén
 • Bírság szolgáltatási tevékenység bejelentésének elmulasztása esetén
 • Bírság tisztességes eljárás követelményeinek megsértése miatt
 • Bírság útdíjfizetési kötelezettség elmulasztása miatt
 • Bírság üvegházhatású gázok kibocsátása miatt
 • Bírság veszélyes áru szabálytalan szállítása miatt
 • Bírság víziközmű-szolgáltatás engedély nélküli végzése esetén
 • Egészségügyi bírság
 • Egészségvédelmi bírság
 • Eljárási bírság Alkotmánybíróság előtti eljárásban
 • Erdővédelmi bírság
 • Élelmiszerlánc-felügyeleti bírság
 • Építésfelügyeleti bírság
 • Építésügyi bírság
 • Felszámolót terhelő mulasztási bírság
 • Felügyeleti bírságok
 • Fogyasztóvédelmi bírság
 • Földvédelmi bírság
 • Géntechnológiai bírság
 • Gyermekvédelmi bírság
 • Bírság gyógyszerel ismertetésével kapcsolatos szabályok megsértése miatt
 • Hadiipari bírság
 • Hajózási bírság
 • Halgazdálkodási bírság
 • Halvédelmi bírság
 • Helyszíni bírságok
 • Hírközlési bírság
 • Honvédelmi bírság
 • Hulladékgazdálkodási bírság
 • Hulladékkezelési bírság
 • Ingatlanügyi bírság
 • Jövedéki bírság
 • Katasztrófavédelmi bírság
 • Kémiai terhelési bírság
 • Környezetvédelmi bírság
 • Közigazgatási bírság
 • Közigazgatási bírság közlekedési szabálysértés esetén
 • Közlekedési bírság
 • Közrendvédelmi bírság
 • Közterület-felügyeleti bírság
 • Közúti közlekedési bírság
 • Légiközlekedési bírság
 • Légszennyezési bírság
 • Minőségvédelmi bírság
 • Munkaügyi bírság
 • Munkavédelmi bírság
 • Mulasztási bírságok (pl: adófizetési kötelezettség megsértése esetén, adószám nélküli vállalkozás miatt, bizonylatok kiállításának elmulasztása esetén, igazolatlan áru forgalmazása esetén, iratrendezés elmulasztása miatt, kifizető hiányos adóbevallása esetén, pénzkezelési szabályok megsértése esetén)
 • Nem-teljesítési bírság
 • Nitrátszennyezési bírság
 • Növényvédelmi bírság
 • Ózonvédelmi bírság
 • Örökségvédelmi bírság
 • Pénz- és tőkepiac felügyeleti bírság
 • Szociális igazgatási bírság
 • Takarmány-ellenőrzési bírság
 • Talajvédelmi bírság
 • Termékpálya-felügyeleti bírság
 • Természetvédelmi bírság
 • Törvényességi felügyeletei bírság
 • Tűzvédelmi bírság
 • Vadgazdálkodási bírság
 • Vadvédelmi bírság
 • Vasúti piacfelügyeleti bírság
 • Vámigazgatási bírság
 • Versenyfelügyeleti bírság
 • Veszélyeshulladék bírság
 • Vízszennyezési bírság
 • Vízügyi bírság
 • Vízvédelmi bírság
 • Zaj- és rezgésvédelmi bírság
MOBIL NÉZET

Egerszegi Ügyvédi Iroda

jog

jogi

Ügyvédi iroda
Kereskedelmi jog