Gyermekelhelyezes - Egerszegi Ügyvédi Iroda
Az Ön Ügyvédje
Az Ön Ügyvédje
HU
EN
DE
PO
info@azonugyvedje.hu
HUNGARY 1054 Budapest, Hold utca 6. II/6.
+36 (1) 311 1931, +36 30 291 75 00
bemutatkozás
munkatársaink
szakterületeink
kapcsolat
Hírek
Munkamódszerünk


TELJES NÉZET

HU
EN
DE
PO

Gyermekelhelyezés

A szülők életében bekövetkezhet az az előre soha nem várt esemény, hogy élettársi kapcsolatuk vagy házasságuk megszakad és gyermekük elhelyezése, tartása kérdésében dönteniük kell. Ez igaz abban az esetben is, ha a gyermek egy nem kapcsolatban élő szülőpár kapcsolatából fogant.

A szülők ezen kérdésekben is megállapodhatnak peren kívül, elkerülve a hosszas, a gyermeket is károsan befolyásoló peres eljárást. Megállapodás hiányában azonban nincs más út, a bíróságnak kell döntenie. A megállapodás bármilyen formában megtehető, de természetesen a későbbi bizonyítási nehézségek elkerülése érdekében célszerű azt írásba foglalni, sőt a végrehajthatóság okán javasolt a megállapodás bírósági jóváhagyását is kérni.

Ha a kérdésben a bíróság dönt, úgy ezt a felderített tényállásra alapozza a jogszabályi előírások mentén. A hatályos családjogi szabályozás egyik fő alapelve, hogy a gyermekkel kapcsolatos döntések meghozatalakor mindig a gyermek érdekeit kell szem előtt tartani. A gyermek alapvető érdeke pedig az, hogy annál a szülőnél kerüljön elhelyezésre, ahol testi, értelmi és erkölcsi fejlődése a lehető legjobban biztosított.

Amennyiben a gyermek házasságban született, de a házasfelek a bontás (válás) mellett döntenek, akkor a házasság felbontásakor a bíróságnak minden esetben döntenie kell a kiskorú gyermek elhelyezéséről és tartásáról, ez akkor sem mellőzhető, ha a felek a bontás iránti keresetben erre irányuló kereseti kérelmet nem terjesztettek elő. Természetesen ezen kérdésben is elsődleges a szülők megállapodása, amelyet a bíróság – amennyiben az a gyermek érdekeivel nem ellentétes – végzéssel hagy jóvá. Megegyezéses bontásnál a gyermek elhelyezésében való megegyezés nélkülözhetetlen.

A bírósági döntést követően természetesen lehetőség van a gyermek elhelyezésének megváltoztatását kérni, ha azok a körülmények, amelyekre az eljáró bíróság a döntését alapította, időközben megváltoztak és emiatt a gyermek elhelyezésének megváltoztatása a gyermek érdekében áll. A gyermek elhelyezése, valamint az elhelyezés megváltoztatása iránt a szülő, a gyámhivatal és az ügyész indíthat pert. Ha a gyermek elhelyezése érdekében azonnali intézkedésre van szükség, a bíróság soron kívül, ideiglenes intézkedéssel határoz.

A gyeremek elhelyezése igen kényes kérdés, amely hosszú időre meghatározza mind a szülők, mind a gyermek életét, ezért sok esetben alapvető érdekellentétet generál a felek között. Irodánk nagy gyakorlattal rendelkező ügyvédei a megállapodás tárgyalási szakaszában, az elkészítésben és a bírósági eljárásokban is az Ön rendelkezésére állnak. 

MOBIL NÉZET

Egerszegi Ügyvédi Iroda

jog

jogi

Ügyvédi iroda
Kereskedelmi jog