Baleset-biztositas - Egerszegi Ügyvédi Iroda
Az Ön Ügyvédje
Az Ön Ügyvédje
HU
EN
DE
PO
info@azonugyvedje.hu
HUNGARY 1054 Budapest, Hold utca 6. II/6.
+36 (1) 311 1931, +36 30 291 75 00
bemutatkozás
munkatársaink
szakterületeink
kapcsolat
Hírek
Munkamódszerünk


TELJES NÉZET

HU
EN
DE
PO

Baleset-biztosítás

Amíg kötelező gépkocsi felelősség-biztosítás nélkül nem vehetünk részt a közúti forgalomban, semmilyen jogszabályi kötelezés nincs arra, hogy baleset-biztosítás nélkül ne lépjünk ki az utcára. Pedig a közlekedés, az utazás vagy akár a munkahelyi feladatok ellátása mind-mind potenciális veszélyforrást jelentenek.

Fontos tudni, hogy amennyiben elütötték a zebrán, fejére hullott egy tégla, utas volt egy balesetben, hozzátartozója balesetben meghalt, Ön jogosult kártérítésre. Baleseti kártérítés esetén számos jogcímen elő lehet terjeszteni vagyoni és nem vagyoni kártérítési igényt. A károkozó köteles megtéríteni a károsult tényleges kárát, elmaradt hasznát, a kár enyhítésével járó indokolt költségeket és a nem vagyoni kárt is.

Személyi sérüléssel járó baleset esetén a nem vagyoni kár meghatározása igen bonyolult, szakértői kérdés, hiszen pénzben ki nem fejezhető károsodást, akár egy családtag elvesztésével járó lelki szenvedést kell összegszerűen meghatározni.

Nemcsak a kártérítés összegének, hanem a kártérítés jogalapjának a bizonyítása is a károsultat terheli és a jogvesztő határidők miatt előfordulhat, hogy az elszenvedett kárát senki sem fogja megtéríteni. Ha késve teszi meg a bejelentést és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, ez a biztosító mentesülését eredményezheti, kivéve, ha a késedelem a károsult önhibáján kívül történik.

Természetesen nem azt állítjuk, hogy biztoisítás hiányában nincs lehetőség a kára megtérítésére viszont ez esetben közvetlenül a károkozónak kell a kárigényét bejelenteni, akinek kilétét az eljárásban Önnek, mint károsultnak kell felderítenie rendőri intézkedés hiányában.

A biztosítóval vagy a károkozóval szemben a balesettel összefüggő igények érvényesítése gyakran nehézkes, sőt egyes esetekben a károsult igénye csak peres úton érvényesíthető. A jogérvényesítés alapja a biztosítási szerződés helyes értelmezése és tényállás felderítése.

Fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy azonnal a káresemény bekövetkezte után keresen fel ügyvédet, hiszen károsulttá váláskor sok esetben nem is tudjuk, hogy pontosan mire válunk jogosulttá!

Ne feledjük, hogy a biztosító nem ajánlja fel a károsultnak az általa bejelentett igényen túlterjedő kifizetést akkor sem, ha az egyébként indokolt lenne (pl. nem vagyoni kár, jövedelem kiesése).

Nagy gyakorlattal rendelkező munkatársaink a szükséges dokumentumok beszerzése, a károkozóval, illetve a biztosítóval szembeni tárgyalások során, valamint egy esetleges kártérítéssel kapcsolatos peres eljárásban hatékonyan és szakszerűen képviselik az Ön érdekeit! 

MOBIL NÉZET

Egerszegi Ügyvédi Iroda

jog

jogi

Ügyvédi iroda
Kereskedelmi jog