Apasag - Egerszegi Ügyvédi Iroda
Az Ön Ügyvédje
Az Ön Ügyvédje
HU
EN
DE
PO
info@azonugyvedje.hu
HUNGARY 1054 Budapest, Hold utca 6. II/6.
+36 (1) 311 1931, +36 30 291 75 00
bemutatkozás
munkatársaink
szakterületeink
kapcsolat
Hírek
Munkamódszerünk


TELJES NÉZET

HU
EN
DE
PO

Apaság

"Anya csak egy van" ... apa is, de ki ő?

Az apaság kérdése a hagyományos családmodell esetében ritkán merül fel, azonban a mai világban az élettársi kapcsolatok elterjedése, a rövid távú párkapcsolatok elfogadottá válása miatt egyre több olyan helyzet alakul ki, amelyben az apa személye nem egyértelmű.

Törvényi vélelem alapján a gyermek apjának azt kell tekinteni, aki az anyával a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt időben vagy annak egy részében házassági kötelékben állt. Amennyiben az anya ezen időtartam alatt nem állt házassági kötelékben, a törvény az apa személyére vonatkozó vélelmet nem állít fel.

Az apasági vélelem megtámadásra jogosult a gyermek, halála esetén annak leszármazottja, továbbá az, akit a vélelem alapján a gyermek apjának kell tekinteni, valamint az ügyész. Az apaság vélelmét a gyermek a nagykorúsága (18. életév betöltése) elérése utáni egy évig, a többi jogosult pedig a gyermek születéséről szerzett értesülése időpontjától számított egy év alatt támadhatja meg. A tudomásszerzés időpontját a perben valószínűsíteni kell.

A vélelmezett apa az apaság vélelmét megtámadhatja, amennyiben a gyermek anyjával a fogamzás idejében nemileg nem érintkezett vagy a körülmények szerint egyébként lehetetlen, hogy a gyermek tőle származik, továbbá, ha a származás reprodukciós eljárás következménye és az anya férje, illetve élettársa az eljáráshoz nem járult hozzá.

Az apaság vélelmének eredményes megdöntéséig új apa személye hivatalosan nem jelölhető meg. Amennyiben nincs vélelmezett apa, illetőleg az apaság vélelme jogerősen is megdőlt, az apa vagy az anyával kapcsolatban álló személy teljes hatályú apasági elismerő nyilatkozatot tehet.

Amennyiben a gyermek apja sem apasági vélelem, sem teljes hatályú apai elismerés, sem pedig reprodukciós eljárás alapján nem állapítható meg, az apaságot bírói úton lehet megállapítani. E körben azonban kizárt, az apaság bírósági úton történő megállapítása azzal a férfival szemben, aki reprodukciós eljáráshoz ivarsejtet adományozott.

Az apaság megállapítása számos, rendkívüli pszichés megterhelést okozó jogi problémát jelenthet, amelyek hatékony megoldásában a témában nagy jártassággal rendelkező ügyvédeink eredményes és megfelelő segítséget nyújtanak az Ön számára! 

MOBIL NÉZET

Egerszegi Ügyvédi Iroda

jog

jogi

Ügyvédi iroda
Kereskedelmi jog