Gyermektartas - Egerszegi Ügyvédi Iroda
Az Ön Ügyvédje
Az Ön Ügyvédje
HU
EN
DE
PO
info@azonugyvedje.hu
HUNGARY 1054 Budapest, Hold utca 6. II/6.
+36 (1) 311 1931, +36 30 291 75 00
bemutatkozás
munkatársaink
szakterületeink
kapcsolat
Hírek
Munkamódszerünk


TELJES NÉZET

HU
EN
DE
PO

Gyermektartás

A gyermek tartása a szülők kötelezettsége. Amennyiben a szülők a gyermeket egy háztartásban fennálló élettársi kapcsolatban vagy házassági életközösségben nevelik, a gyermek tartásáról rendelkezni nem kell.

Amennyiben azonban a szülők kapcsolata megszakad és a gyermek egyiküknél kerül elhelyezésre, vagy ugyan egy háztartásban élnek, de a szülők között a gazdasági kapcsolat megszakadt, úgy célszerű a gyermek tartásában is megállapodni. Ebben az esetben is a felek közös akaratán alapuló megállapodás a legkívánatosabb megoldás. A megállapodás kérdésében a gyermek tartása rovatunkban írtak itt is irányadók.

Amennyiben a felek a gyermek tartásában, a tartásdíj mértékében megállapodni nem tudnak, úgy a kérdésben a bíróság peres eljárásban dönt, a körülmények felderítését követően, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások keretei között.

A gyermektartásdíj megállapításánál a bíróság az alábbiakat vizsgálja, amelyekre bizonyítási eljárást folytat le:

  • a gyermek valós szükségletei;
  • a szülők jövedelmi és vagyoni viszonyai;
  • a szülők által esetlegesen eltartásra kötelezett más személyek (a szülők háztartásában eltartott más gyermek);
  • a gyermek jövedelme.

Általánosságban elmondható, hogy a tartásdíj összegét a bíróság gyermekenként a kötelezett átlagos jövedelmének 15-25 %-ában határozza meg. A bíróság azonban ezen százalékos aránytól eltérhet. Utalunk itt a kiugróan magas jövedelemmel rendelkező kötelezettekre, hiszen a bíróság itt is alapvetően a gyermek valós szükségleteire alapítottan hozza meg döntését. Valamint arra az esetre is, amikor a kötelezett több gyermek eltartására köteles, mert a vele szemben érvényesíthető összes tartási igény nem haladhatja meg jövedelmének 50 %-át. A tartásdíj megállapításánál a tartásra jogosult gyermekeket olyan helyzetbe kell hozni, hogy egyikük se kerüljön a másiknál hátrányosabb helyzetbe.

A tartásdíj a gyermeket főszabályként az életpályára felkészítő nappali tagozatos tanulmányok befejezéséig illeti meg.

A már megállapított tartásdíj összegének módosítását vagy a tartási kötelezettség megszüntetését a kötelezett abban az esetben kérheti a bíróságtól, ha az annak megállapításakor fennállt körülmények utóbb lényegesen megváltoztak és ezek a tartási képességet döntően befolyásolják. Ezen körülmények bekövetkezhetnek mind a tartásra kötelezett, mind a tartást a saját háztartásában nyújtó személy, mind pedig a jogosult oldalán. Gondolni kell itt például arra, ha a kötelezettnek újabb tartásra kötelezett gyermeke születik, jövedelme csökken, jelentősen nő, de akár arra is, ha a gyermek nagy összegű jövedelemre tesz szert. Pusztán azon az alapon, hogy a tartásdíj megállapítását követő időszakban a gazdasági körülményekben olyan negatív változások történtek, melyek a tartásra jogosult, vagy a kötelezett megélhetést elnehezítették, nem terjeszthető elő a gyermektartásdíj módosítása iránti kereset.

Amennyiben a felek a tartásdíj összegét megállapodással rendezték, úgy a megállapodás jóváhagyásától számított 2 éven belül a tartásdíj összegének megváltoztatása vagy megszüntetése csak akkor kérhető a bíróságtól, ha az a felek kiskorú gyermekének érdekét szolgálja, illetve a körülmények változása folytán a megállapodás valamelyik fél érdekét súlyosan sérti.

A gyeremektartás igen hosszú időre szóló pénzügyi kötelezettséget jelent, továbbá jelentős mértékben befolyásolhatja mind a tartásra kötelezett szülő, mind az eltartott gyermek(ek) életminőségét. Ezért igen sokszor jelentős érdekellentétet keletkeztet a szülők között. Irodánk ügyvédei nagy gyarkorlattal rendelkeznek ebben a kérdésben és a megállapodás előkészítésében, elkészítésben, valamint a bírósági eljárásokban is az Ön rendelkezésére állnak.

MOBIL NÉZET

Egerszegi Ügyvédi Iroda

jog

jogi

Ügyvédi iroda
Kereskedelmi jog